Kynologenvereniging Rijnland

Welkom op de site van KV Rijnland. Hier vindt u informatie over de activiteiten van onze verenging. Wij verzorgen diverse trainingen en cursussen voor uw hond(en). Ook organiseren wij jaarlijks een internationale tentoonstelling op de locatie het Plantarium te Hazerswoude. Voor 2020 is de datum die u kunt reserveren in de agenda: zaterdag 20 en zondag 21 maart 2020. Zie ook de showwebsite: www.dogshowrijnland.com. Het gehele jaar door worden diverse activiteiten georganiseerd. Houdt u de website in de gaten voor nieuwe informatie. Veel plezier op onze website.

  • Tentoonstelling

  • Gehoorzaamheid

  • Agility

Inschrijven cursussenTentoonstelling 2018

Privacy Verklaring

Afdrukken

 

Privacy Verklaring van Kynologen Vereniging Rijnland


Waarom verwerkt KV Rijnland uw gegevens?

Indien u een formulier van KV Rijnland invult, worden uw gegevens verwerkt om uw vragen of suggesties afdoende te kunnen beantwoorden:

Als u inschrijft voor een cursus bij KV Rijnland verwerken wij uw gegevens ten behoeve van de cursusadministratie.

Als u een vraag stelt aan KV Rijnland verwerken wij uw gegevens om effectief te kunnen antwoorden en om vragen voor statistische bewerking vast te kunnen leggen.

Uw gegevens worden tevens verwerkt om de dienstverlening van KV Rijnland te kunnen verbeteren.

 

Welke gegevens worden door KV Rijnland verwerkt?

KV Rijnland verwerkt uw NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats), aangevuld met mail adres en telefoonnummer(s) om antwoord te geven op vragen en suggesties; voor toezending van het clubblad en directe correspondentie; en voor registratie van de lessen.

Uw financiële gegevens (zoals IBAN en incassomachtigingen) worden alleen verwerkt door de penningmeester van KV Rijnland, ten behoeve van lidmaatschaps-, trainings- en evenementenbijdragen.

KV Rijnland verwerkt de naam, geslacht, stamboomgegevens en overige relevante gegevens van honden ten behoeve van onze training en/of haar evenementen.

KV Rijnland verwerkt de uitslagen van ingeschreven honden op haar evenementen en van honden die meedoen aan een examen publicatie in het clubblad en de websites van KV Rijnland.

KV Rijnland verwerkt foto’s van u en/of uw hond tijdens de deelname aan door de vereniging georganiseerde evenementen en activiteiten ter publicatie in het clubblad en op de website(s).

 

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Alleen de relevante leden van het bestuur van KV Rijnland, hebben toegang tot uw gegevens. Gegevens verstrekt via website(s) worden door de webmaster(s) onverwijld beschikbaar gesteld aan het bestuur.

 

Aan wie verstrekt KV Rijnland uw gegevens nog meer?

NAW-gegevens worden verstrekt aan de drukker van het clubblad, die zorgdraagt voor het drukwerk en distributie van het clubblad aan o.a. de leden en adverteerders van KV Rijnland. De drukker ontvangt 4 x per jaar de actuele ledenlijst met uw NAW gegevens.

De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (RvB) ontvangt t.b.v. het vaststellen van de ledenafdracht aan de RvB door KV Rijnland in maart van elk kalenderjaar niet uw NAW gegevens.

 

Deelt KV Rijnland uw gegevens met derden?

Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld, verstuurd of geopenbaard aan anderen, anders dan noodzakelijk voor trainingen en evenementen van KV Rijnland.

 

Gebruikt KV Rijnland uw gegevens voor reclame- en marketingdoeleinden?

KV Rijnland stelt uw gegevens niet beschikbaar - via verkoop of verhandeling - voor reclame-, marketing- of anderszins commerciële doeleinden door derden.

 

Waar zijn uw gegevens opgeslagen?

KV Rijnland slaat uw gegevens op op beveiligde dragers waar derden geen toegang toe hebben.

 

Zijn uw gegevens veilig bij KV Rijnland?

KV Rijnland heeft technische- en organisatorische maatregelen getroffen om ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens te voorkomen.

 

Welke rechten kun u uitoefenen ten aanzien van uw gegevens?

U bent niet verplicht gevraagde data aan KV Rijnland te verstrekken. Het niet verstrekken van gegevens kan evenwel betekenen dat KV Rijnland niet aan uw vragen of suggesties kan voldoen dan wel geen diensten kan bieden.

U kunt KV Rijnland te allen tijde vragen welke persoonlijke gegevens verwerkt zijn. U kunt KV Rijnland verzoeken gegevens - geheel of gedeeltelijk - aan te passen, te wijzigen of te verwijderen, indien dat voor de dienstverlening door KV Rijnland niet noodzakelijk is. U kunt bezwaar maken tegen verwerking van uw gegevens. U kunt uw toestemming tot gebruik intrekken en zo de verwerking van gegevens stoppen. Een e-mail van die strekking volstaat. KV Rijnland zal aan uw verzoek voldoen tenzij er (wettelijke) gronden zijn waardoor we dit niet kunnen. Zo bewaren we uw gegevens voor (financieel) administratieve doeleinden 7 jaar conform de wettelijke bewaarplicht.

 

Met wie kunt u contact opnemen?

Verzoeken kunnen worden gericht aan: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Gegevensverwerking door KV Rijnland voldoet aan de van toepassing zijnde Europese regelgeving.

KV Rijnland behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring regelmatig aan te passen om in lijn te blijven met geldende regelgeving.

 

Door het accepteren van deze Privacyverklaring accepteert u gegevensverwerking door KV Rijnland zoals hierboven beschreven.

 

Mei 2018